Webdesign met WordPress

Momenteel is ruim 30% van alle websites gemaakt met WordPress. Voor Het Beeldbedrijf is dit content management systeem de basis van alle websites die we maken. Het is schaalbaar wat betreft functionaliteit, flexibel en in lijn met alle actuele ontwikkelingen van webdesign.