Nieuwsbrieven voor het Amsterdam Museum

Voorstudie van het beeld van Theo Thijssen (Amsterdam Museum)